Mere effekt for pengene

Evaluering: Mere effekt for pengene!

Blogindlægget blev oprindeligt bragt som ‘kommentar’ af Jakob Dybdahl Christensen i DJØF-bladet Nr 1, Januar 2016, som kan ses her.

Hvert år bliver budgetterne mindre og kravene større i det offentlige. Samtidig er det mere vigtig end nogensinde, at vide om en indsats har nyttet. Det offentlige skal turde tænke både stort, standardiseret og på tværs af myndigheder, når der skal effektmåles og evalueres, for at få den ligning til at gå op. Her er der vigtig inspiration at hente fra den nye samlede evaluering af den regionale vækstindsats frem til 2020, der omfatter op mod 300 initiativer og har 7 myndigheder som opdragsgiver.

Der bruges årligt et stort milliardbeløb på allehånde indsatser inden for velfærd, sundhed, uddannelse & forskning, erhvervsstøtte etc. Og indsatserne er fulgt op af gode intentioner om at måle, veje og effektvurdere… eller følge op på om man bare i det mindste er blevet lidt klogere. Det holder en konstant mængde af projektejere, embedsmænd og konsulenter i sving med at lave evalueringsdesign, indsamle data og komme med anbefalinger om “forandringsteorier” og “spredningsstrategier” og andet godt.

Evaluér – men gør det effektivt

Lad det være sagt med det samme – det er en rigtig god ide at drive politik og gennemføre initiativer på et oplyst grundlag. Og selvom tillid kan være billigere end kontrol – så er det svært at komme uden om lidt ekstern opmærksomhed, som et bidrag til at komme i land med målsætningerne. Så evaluering skal der til!

Men når budgetterne strammer til og det ikke afspejles i en tilsvarende tilpasning af målsætningerne– så skal det samme klares for mindre. Og hvad enten det er i sundhedssektoren eller i en evaluering – så er kvaliteten tit det første offer. Skal man skabe et solidt vidensgrundlag, må man derfor gå nye veje. Én vej er i højere grad at analysere eksisterende data (eksisterende statistik etc.), men en anden og langt mere oplagt vej er standardisering af ydelser og stordrift.

Fordele og ulemper

For det første er der helt åbenlyse økonomiske fordele. COWIs erfaring med mere end 400 enkeltstående evalueringer inden for vækst- og erhvervsfremme, er, at udgifter til evaluering kan skæres ned til en fjerde- eller femtedel af det normale budget for en sådan opgave. For det andet giver det adgang til tværgående viden af en kvalitet, som ikke kan trækkes ud af nogen statistik eller database. Klassiske metodiske udfordringer og usikkerhed ved at tilskrive effekter til konkrete indsatser kan endvidere reduceres betydeligt. Samtidig åbnes der mulighed for at foretage korrigerende handlinger, hvis en indsats implementeres uhensigtsmæssigt ift. sine mål. Alt sammen fordi der anvendes “live data” i form af interview eller survey. Ulemperne knyttet til disse små standardiserede evalueringer i modsætning til en “fuld version” er, at detaljer går tabt. Er der tale om initiativer med stor bevågenhed, vil der typisk også være behov for at interviewe en større gruppe interessenter og tid til mere proces.

Se lighedstræk og bundt

Verden er kompleks, og det gælder også for projekter og indsatser. Men når der ses nærmere på “projekters anatomi” er det klart, at de alle bør dele en række fællestræk – og dette er det oplagte omdrejningspunkt for standardisering. Når projekter brydes op i først de konkrete aktiviteter, dernæst det umiddelbare resultat af disse aktiviteter og endelig de forventede effekter – så er grundlaget for en standardiseret tilgang til evaluering lagt.

Men for at standardiseringen rigtig skal give mening, skal det kunne bruges på et større antal projekter og initiativer. Frem for spredte små analyser, skal evalueringerne kunne “bundtes” – og her er det helt oplagt, at projekterne sorteres efter et vist sammenfald af indikatorer for målopnåelse – det kan f.eks. være socialt, miljømæssigt eller socioøkonomisk.

Tilgangen til porteføljeevalueringer er altså velafprøvet og med gode resultater – så hvis modet ellers er tilstede i forhold til at reducere kompleksitet – så er der mange sektorområder, hvor man sagtens kan få meget mere både indsigt og effekt for pengene.

Blogindlægget er skrevet af:
JDCR

 

Jakob Dybdahl Christensen
Chief Market Manager, COWI

 

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’/’Følg’ i nederste højre hjørne af skærmen!