Den regionale udviklingskage – hvem får hvad?

Danmark modtager i perioden 2014-2020 cirka 3 milliarder kroner fra EU i form af de såkaldte ‘strukturfonde’. Disse midler udgør cirka halvdelen af budgetterne for de mange spændende erhvervsudviklingsprojekter rundt om i landet, som gennemføres i disse år inden for bl.a. innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse, og beskæftigelsesfremme. Erfaringer, pointer og indsigter udgør omdrejningspunktet for denne blog.

Af de strukturfondsmidler, Danmark modtager fra EU, fordeles cirka 2,4 milliarder til de regionale vækstfora, som udvælger projekter, der matcher de strategiske prioriteter i de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Midlerne til de regionale vækstfora er fordelt efter en fordelingsnøgle, der blandt andet tager hensyn til andelen af yderområder i de enkelte regioner og andelen af personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse.

Nedenstående figur viser fordelingen af disse midler mellem de fem regioner og Bornholms Regionskommune over hele perioden (søjlerne). Det kan umiddelbart se ud til, at enkelte regioner bliver forfordelt. Tallene i de orange bokse viser dog fordelingen af midlerne per indbygger, hvilket balancerer billedet en del.

Stat01

I forhold til sidste periode (2007-2013) er midlerne, som Danmark modtager fra EU’s strukturfonde, reduceret med 30 %. Alle regioner har således færre midler at investere i erhvervsfremmeprojekter i indeværende periode, selvom reduktionen ikke er den samme i alle regioner. Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Bornholm Regionskommuner modtager alle 30 % færre midler, Region Midtjylland (-21%), Region Syddanmark (-19%) og Region Sjælland (-2%).

Som nedenstående figur viser, har Region Syddanmark således overtaget positionen som primær dansk modtager fra Region Nordjylland.

Stat03

Kilde: www.regionalt.erhvervsstyrelsen.dk (21. marts 2016).

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’ i nederste højre hjørne af skærmen!

Når en Fiat 500 er bedre end en Ferrari

Evaluering af erhvervsfremme. Hvor mange vil umiddelbart acceptere påstanden “En Fiat 500 er en bedre bil end en Ferrari”? Vel nok de færreste. Men hvis vi nu siger, at kriterierne er ‘billig anskaffelse’, ‘let at manøvrere i bykørsel’ og ‘let at skaffe reservedele til’, er det nok en anden sag. Denne analogi kan overføres til de igangværende evalueringer af den regionale vækstindsats.

Regionerne og Erhvervsstyrelsen har sammen iværksat en samlet evalueringsindsats af alle regionale erhvervsfremmeprojekter, der tilsammen har et budget på omkring 6 milliarder kroner de næste fem år (se mere her). Det bliver til op mod 500 evalueringer, som af ressourcemæssige hensyn hver især har et ydmygt evalueringsbudget på under 40.000 kroner per evaluering (cirka 10-20% af en almindelig evaluering). Det har fået enkelte projektejere til at stille spørgsmålstegn ved anvendeligheden af disse mini-evalueringer. Få går skridtet videre og kalder dem “spild af tid” sammenlignet med en standardevaluering eller måske ligefrem med følgeforskning af projektet. Men det forholder sig, vil jeg argumentere, lige omvendt – her giver det faktisk mening af sætte sig bag rettet af en Fiat 500.

Evalueringsindsatsen har to centrale formål: 1) at skabe grundlag for en systematisk og tværregional erfaringsopsamling fra projekterne; og 2) at sikre en professionel porteføljestyring bl.a. gennem løbende evalueringer. Begge dele kræver, at alle indsatser evalueres af ét evalueringshold og med én metodisk tilgang.

I de forgangne fem år har der været forskellige tilgange til evalueringer i regionerne. Forskellige projekter og programmer er evalueret af forskellige evaluatorer med forskellige metoder, vinklinger og vurderinger. Der har været gennemført adskillige glimrende evalueringer og gjort mange interessante observationer, men svagheden er indlysende: Læring er kun sporadisk og usystematisk bragt på tværs af regionsgrænser, fordi evaluator og evalueringsdesign har været forskellige fra gang til gang. En evaluering af samtlige projekter muliggør nu, at der kan tilvejebringes mere solide erfaringer om ‘good practices’ i gennemførelsen af erhvervsfremmeprojekter.

Skulle alle projekter have et mere typisk evalueringsbudget (300-400.000 kroner), ville de samlede evalueringsudgifter beløbe sig til op mod 100 millioner. Dette ville vel at mærke være penge, der ellers kunne være brugt på vækstrettede aktiviteter for virksomhederne. Alternativt kunne man have udvalgt f.eks. en fjerdedel af projekterne til en mere almindelig evaluering, men dette ville groft underminere de to formål med erfaringsopsamling og porteføljestyring.

Det kan meget vel være, at rapporterne fra disse mini-evalueringer vil blive dækket af et støvlag af samme tykkelse som en almindelig evaluering. Men forskellen er, at centrale observationer vil blive samlet op, sammenlignet og lagt i en stor, fælles skattekiste af læring og viden om regional erhvervsudvikling.

Endelig skal man huske på, at alternativet til en “Fiat 500-evaluering” ikke nødvendigvis er en Ferrari eller for den sags skyld en Skoda Octavia, men ingen evaluering overhovedet. Dette ville som nævnt svække mulighederne for regionernes porteføljestyring og den fælles læringsopsamling, men det ville samtidig være et tab for de mange projektholdere. Valget af en Fiat 500 giver os mulighed for at køre forbi samtlige projekter i regionernes porteføljer og samle værdifuld læring op på vejen. Derudover skal man ikke undervurdere den praktiske effekt af anledningen, som en (lille) evaluering giver, til selvrefleksion fra projektholder, mulighed for kritiske og konstruktive input fra projektets målgruppe samt nye perspektiver fra en ekstern evaluator. Vi oplever gang på gang, hvordan disse mini-evalueringer skaber værdi og bidrager til at styrke projektets forudsætninger for effektskabelse til gavne for virksomhederne og den regionale vækst.

Blogindlægget er skrevet af:

MAWL, foto

 

Martin Aage Welzel
Projektleder for evaluering af den regionale vækstindsats

 

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’ i nederste højre hjørne af skærmen!

Alle synspunkter udtrykt i blogindlægget står alene for bloggerens egen regning og altså ikke udtryk for holdninger hos hverken COWI A/S eller hos opdragsgiverne for Evaluering af den regionale vækstindsats.