Vækst via digitalisering: 2 veje for virksomhederne og 3 for regionerne

Der er overordnet to veje, virksomhederne kan tage for at udnytte digitalisering til at skabe vækst: den reaktive og den proaktive – med det største vækstpotentiale i sidstnævnte. I den regionale vækstindsats peger vi på tre virkemidler til at hjælpe virksomhederne med at realisere det digitale vækstpotentiale.

Med afsæt i en nylig gennemført undersøgelse af revisionshuset PwC blev digitalisering udråbt til “verdens bedste investering”. Udmeldingen er den kondenserede konklusion på en undersøgelse gennemført på baggrund af input fra 2.100 virksomheder fra hele verden. Ifølge undersøgelsen forventer virksomhederne tilsammen at investere 1,2 milliarder euro i ny teknologi om året frem til 2020. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer, at investeringerne har tjent sig hjem i løbet af to år.

To tilgange til digitalisering som vækstdriver

Digitalisering er i sig selv relevant for danske virksomheder, fordi nye digitale løsninger gør det muligt at optimere arbejdsgange og processer, og dermed kan investeringen i digitalisering reducere virksomhedernes omkostninger. Et reduceret omkostningsniveau styrker virksomhedens konkurrenceevne og dermed forudsætningen for vækst. Denne tilgang rummer et stort potentiale for danske virksomheder, men der er også grænser for, hvor højt effektiviteten på sigt kan presses op.

Den mere lovende vej til vækst er derfor at styrke deres konkurrencefordele ved at gentænke deres forretningsmodeller digitalt (tør man bruge hurra-ordet ‘disruption’?). Det kan f.eks. være ved digitalisering af virksomhedens distribution, brug af Big Data, salg og marketing via mobile apps, kobling af virksomhedens produkt til en digital platform (Internet of Things) og så videre.

Men det digitale eventyr er ikke bare sjov og ballade, men en benhård konkurrence om markedsandele. De teknologiske frontløbere styrker deres forudsætninger for at positionere sig som markedsledere. De virksomheder, der forpasser chancen, risikerer at komme til at friste tilværelsen i bunden af markedet, hvor pris ofte er det centrale konkurrenceparameter. Med det danske lønniveau in mente er dette en bekymrende fremtidsudsigt for de fleste danske virksomheder.

(Mindst) tre måder at hjælpe virksomhederne

Men hvordan kan vi så hjælpe virksomhederne? Den regionale erhvervsfremmeindsats (temaet for denne blog) har tre primære virkemidler til at hjælpe virksomhederne med at udnytte den 4. industris revolutions muligheder: vidensamarbejder, kompetenceudvikling og hjælp til nye forretningsmodeller. Det er vores foreløbige vurdering, at der er et uudnyttet (digitalt) potentiale i særligt de to sidstnævnte.

Vidensamarbejder om digitale vækstpotentialer er ikke noget nyt i regionerne. I Region Nordjylland har man i flere år støttet IKT-klyngen BrainsBusiness, der faciliterer samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Og i Region Midtjylland har man for alvor taget fat på at udnytte BigData til at løse samfundsmæssige udfordringer i samarbejder mellem vidensinstitutioner og virksomheder bl.a. gennem det EU-støttede projekt ‘Innovativ brug af BigData‘. Digitalisering via vidensamarbejder begrænser sig dog ofte til inddragelse af IKT-virksomheder.

I forhold til at bruge kompetenceudvikling som virkemiddel lancerede Erhvervsstyrelsen i foråret et nationalt initiativ finansieret af EU Socialfond, som skal adressere udfordringen med manglende digitalt mindset hos ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder og styrke deres anvendelse af e-handel og digitalisering. Programmet vil give virksomhederne mulighed for at adressere en af de væsentligste udfordringer, der er forbundet med udbredelsen af nye digitale løsninger, nemlig behovet for kvalificeret arbejdskraft.

Den tredje mulighed er med støtte fra EU’s Regionalfond at hjælpe SMV’er med at udvikle nye forretningsplaner. I dag fokuserer disse indsatser typisk på produktudvikling, markedsføring eller internationalisering, imens digitalisering ofte spiller en birolle. Spørgsmålet er, om ikke flere af de EU-midler, som i dag finansierer et stort korps af eksterne rådgiveres arbejde med SMV’ernes forretningsmodeller, kunne bruges mere fokuseret? I bestræbelserne på at skabe flere vækstvirksomheder er det måske en overvejelse værd at øremærke flere midler (som en del af visse projekter) til at hjælpe SMV’er med at disrupte deres forretningsmodeller ud fra et digitalt perspektiv. Gennem vores evalueringer af op mod 250 erhvervsfremmeindsatser i hele landet vil vi i de kommende år, via spørgeskemaer, følge op på, hvor stor udbredelsen af den ‘digitale rådgivning’ bliver, så stay tuned her på bloggen!


Blogindlægget er skrevet af: Morten Brunø

MOBR_jpg

Morten er evalueringsspecialist i COWI. Han indgår i projektledelsen for evalueringen af den regionale vækstindsats.

Følg Morten på Twitter: @Morten_B_B

 

 

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’/’Følg’ i nederste højre hjørne af skærmen!

Alle synspunkter udtrykt i blogindlægget står alene for bloggerens egen regning og altså ikke udtryk for holdninger hos hverken COWI A/S eller hos opdragsgiverne for Evaluering af den regionale vækstindsats.