Den røde tråd til vækst går via ‘personlige kompetencer’

I fremtiden vil ‘personlige kompetencer’ være i højsædet, når virksomhederne skal rekruttere arbejdskraft (læs også dette blogindlæg). Men HVILKE personlige kompetencer bliver efterspurgt? og hvordan kan udviklingen af disse kompetencer understøttes? Vi afsøger nogle af svarene i dette blogindlæg.

Accelerationen i den teknologiske udvikling, globaliseringen og udviklingen af nye organisationsformer skærper nødvendigheden af de rette personlige kompetencer. Personlige kompetencer, bliver i stigende grad en forudsætning for at kunne drive moderne arbejdsprocesser og vil være mange menneskers fortsatte berettigelse over for den fremstormende robotteknologi (læs vores blogindlæg om automatisering). Sat på spidsen kan man sige, at de personlige kompetencer i høj grad bliver forudsætningen for at kunne sætte faglige kompetencer i spil. Men hvad skal overhovedet forstås med ‘personlige kompetencer’?

3 centrale personlige kompetencer

Særligt tre personlige kompetencer vil i fremtiden blive efterspurgt af virksomhederne ifølge FremKom 3-analysen udført af COWI for Region Nordjylland, januar 2016:

Proceskompetencer er evne til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne på både på micro- og makroniveau. Det sker eksempelvis ved at kunne se betydningen af sine egne arbejdsopgaver i forhold til resten af arbejdsprocesserne i virksomheden. Endvidere at kunne reflektere over sine egne arbejdsprocesser og løbende optimere og udvikle dem med fokus på merværdi for virksomheden i form af eksempelvis profit og udvikling af produkt eller ydelse.

Relationelle kompetencer dækker over evnen til at formidle, skabe kontakt og netværk internt i en virksomhed og eksternt.  Det kan eksempelvis ske ved at kunne sætte sig ind i sine kunders eller medarbejderes situation og evne at handle med afsæt i denne forståelse med henblik på at skabe værdi for organisationen. Det eksempelvis i form af øget og tættere samarbejde om løsning af tværfaglige komplekse opgaver eller mersalg til eksisterende kunder.

Kommunikative kompetencer omfatter at kunne kommunikere målrettet og succesfuldt sprogligt og nonverbalt og derigennem sikre og skabe merværdi for organisationen. Det kan eksempelvis foregå ved have forståelse og evne til at anvende sproget som et redskab for at skabe motivation og forståelse for en arbejdsproces eller til at facilitere samarbejde eller samskabelse mellem eller med faggrupper, kunder eller borgere.

Fokus på personlige kompetencer i uddannelsessystemet og i erhvervslivet

De personlige kompetencer skal understøttes, udvikles og styrkes for på sigt at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. Derfor løser det ikke udfordringen alene at arbejde mod opkvalificering af ufaglærte til faglært niveau og få flere unge til at vælge naturfaglige uddannelser et cetera. Men hvordan?

Samspillet mellem personlige og faglige kompetencer styrkes især i konkrete arbejdssituationer. Uddannelsessystemet – på alle niveauer – bør endnu mere end det er tilfældet i dag, styrke fokus på at sikre og understøtte, at læring og viden opstår i en konkret arbejdssituation med andre.  Veksling mellem skoleuddannelse og praktikoplæring, er en god  måde at fremme samspillet mellem faglige og personlige kompetencer , fordi de faglige kompetencer får mulighed for at komme i spil i en konkret arbejdssituation . Samarbejde mellem virksomheder og studerende er ikke kun en god måde at give virksomhederne nye input og de studerende relevante studieprojekter. På sigt er det med til at forme og udvikle de personlige kompetencer, der kan sikre virksomhederne adgang til de medarbejderprofiler, de ønsker.

I et vækstperspektiv er personlige kompetencer dog ikke kun et fokus for virksomhedernes krav til fremtidens arbejdsstyrke. De personlige kompetencer hos medarbejderne er i dag en af de vigtigste ressourcer for en virksomhed. Og endnu vigtigere er måske de personlige kompetencer hos de virksomhedsledere, der skal føre virksomhederne ind i den fjerde industrielle revolution. I den regionale erhvervsfremmeindsats gennemføres i øjeblikket flere projekter så som Vækstrettet Kompetenceudvikling (Væksthus Hovedstadsregionen) og Strategisk Kompetenceudvikling (Væksthus Syddanmark), som begge indeholder forløb med fokus på virksomhedslederes personlige kompetencer. Begge projekter bygger på de gode erfaringer fra det nationale projekt Vækst Via Ledelse, som i 2012-2014 involverede mere end 600 små- og mellemstore virksomheder. Vi glæder os til at følge og evaluere projekterne og vil naturligvis dele erfaringerne fra disse og lignende projekter her på bloggen.


Blogindlægget er skrevet af: Morten Brunø og Christina Helene Meling Brun Paulsen

MOBR_jpg

 

Morten er evalueringsspecialist i COWI. Han indgår i projektledelsen for evalueringen af den regionale vækstindsats.

Følg Morten på Twitter: @Morten_B_B

 

CHMP

 

Christina er spcialist i krydsfeltet mellem sundhed, arbejdsmarked og uddannelse og arbejder med fremtidens kompetencer. Christina er en af hovedforfatterne på FremKom3.

 

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’/’Følg’ i nederste højre hjørne af skærmen!

Alle synspunkter udtrykt i blogindlægget står alene for bloggerens egen regning og altså ikke udtryk for holdninger hos hverken COWI A/S eller hos opdragsgiverne for Evaluering af den regionale vækstindsats.

En mening om “Den røde tråd til vækst går via ‘personlige kompetencer’

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s