De 226 erhvervsfremmeaktører er kun toppen af isbjerget

De 226 erhvervsfremmeaktører, som McKinsey og co. sidste år identificerede i Danmark, er mange — for mange er de fleste vist enige om . Men sagen er, at en stor del af disse aktørers indsatser monitoreres ganske tæt af de regionale vækstfora gennem løbende afrapporteringer, eksterne evalueringer og diaologmøder. Derimod er der langt dårligere overblik over, hvilken værdi der tilføres af de mange private rådgivere, som virksomhederne i målgruppen gennem erhvervsfremmeindsatserne får mulighed for at hyre til at styrke deres udvikling mod vækst. Det er et problem. Men et problem, som godt kan håndteres – hvis man blot er opmærksom på det.

Rådgivningen skaber værdi, men hvilken værdi?

“Hvilket konkret udbytte har virksomheden fået af rådgivningsforløbet?” Dette enkle spørgsmål svares der sjældent præcist på i de store regionale og nationale programmer, der som et af de centrale redskaber til at skabe økonomiske effekter for de medvirkende virksomheder benytter sig af rådgivning fra private konsulenter.

Operatørerne for denne type programmer (ofte regionale væksthuse) er de senere år blevet dygtige til at guide virksomhederne gennem de mange regler og processer, der er en del af de EU-støttede programmer. Alligevel er der plads til forbedring, når det handler om at sætte mål for virksomhedernes konkrete udbytte af forløb med private konsulenter. Det udgør en udfordring på flere niveauer:

For det første forringer uklare succeskriterier for den private rådgivning virksomhedens muligheder for at forventningsafstemme om udbytte af forløbet, før det iværksættes. Ofte har vi i projekterne set, at de opsatte succeskriterier alene vedrører aktivitetsmål (så som ‘workshops’ eller sparringsmøder), men ikke det konkrete udbytte som f.eks. en ‘roadmap for en markedspenetration’, eller ‘fornødent vidensniveau om relevante software-programmer til at kunne træffe beslutning om valg af indkøb’.

For det andet er det paradoksalt, at de ansvarlige projektoperatører på den ene side mødes af meget skarpe krav fra bevillingsgiverne (de regionale vækstfora) gennem kvantitative målsætninger, men på den anden side ikke møder de private rådgivere med samme type klare krav. Fraværet af disse klare outputmål forringer også mulighederne for systematisk at opsamle viden om udbyttet på tværs af virksomhedsforløbene.

 

Og hvad stiller vi så op?

Erhvervsfremmesystemet skal i arbejdstøjet for at adressere denne udfordring, men med nogle få overvejelser er man allerede langt. Når en virksomhed skal indkøbe en konsulentydelse, bør man spørge: 1) Hvilken værdiskabelse skal rådgivningen skabe i virksomheden? Hvad er det konkrete succeskriterium for rådgivningen? 2) Hvordan kan man afgøre/måle, om succeskriteriet er opfyldt? 3) Hvad er tidshorisonten/deadline? Der er mere inspiration og redskaber til rådighed.

I første omgang kan man jo lade sig inspirere af Erhvervsstyrelsen og Regionernes tilgang til at opstille målbare succeskriter for indsatserne. Og er man mere nysgerrig og ambitiøs, rummer evalueringsværktøjskassen en række konkrete værktøjer så som SMART’e mål, RACER-kriterier og andre gode modeller for at opstille gode resultatkrav. Man kan også alliere sig med fagfolk inden for evalueringsfeltet. Spørg endelig.


Blogindlægget er skrevet af: Martin Aage Welzel

MAWL, foto

Martin er projektleder for evaluering af den regionale vækstindsats, der med afsæt i evalueringer af flere end 250 erhvervsudviklingsprojekter fra hele landet i perioden 2014-2020 skal indsamle erfaringer om erhvervsudvikling. Martin har de sidste fem år medvirket i evaluering af mere end 170 danske erhvervsudviklingsprojekter og -programmer.

Email: mawl@cowi.dk

Følg Martin på Twitter: @martinwelzel

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’ i nederste højre hjørne af skærmen!

Alle synspunkter udtrykt i blogindlægget står alene for bloggerens egen regning og altså ikke udtryk for holdninger hos hverken COWI A/S eller hos opdragsgiverne for Evaluering af den regionale vækstindsats.