Erhvervsfremme handler (først og fremmest) om mennesker

Succesfuld erhvervsfremme handler mere om psykologi end om indsigt i vækst-drivere og forretningsforståelse. Vi vover postulatet. I dette blogindlæg slår vi i hvert fald et slag for behovet for at anerkende de menneskelige motiver bag vækst som en af hjørnestenene i succesfuld erhvervsfremme.

TILLID (og Tordenskjolds soldater). At indgå i et udviklingsprojekt kræver tid og ressourcer for de deltagende virksomheder, og udgør som sådan også en økonomisk risiko for dem. Virksomhedslederne skal kunne turde stole på, at deres investering også resulterer i et reelt nettoudbytte. Derfor handler deltagelse i udviklingsprojekter i høj grad om der er tillid mellem virksomhedsrepræsentanten og repræsentanten fra projektet. Det er i vores evalueringer tydeligt, at en projektoperatør, der på forhånd har opbygget en solid indsigt i den enkelte virksomheds styrker, svagheder og potentialer og derigennem skabt et tillidsforhold med virksomhedens ledelse, har lettere ved at rekruttere virksomheder til projekterne. Derfor ser vi ofte, at de regionale væksthuse har større held til at skabe tilslutning til en vækstindsats end andre operatører (ofte uddannelsesinstitutioner), der ofte skal skabe helt nye kontakter til de potentielle virksomhedsdeltagere. Bagsiden af medaljen kan blive, at Væksthusets deltagere får karakter af Tordenskjolds soldater, men når tillid er en grundpræmis, er dette måske ikke så overraskende.

AMBITIONER (eller ‘BMW-syndromet’). Som led i rekrutteringen screener projektoperatørerne i mange tilfælde aspirerende deltagere for deres ‘kapacitet’ og ‘vilje’ til vækst. Virksomhedernes kapacitet til at vækste er der mange af håndfaste virkemidler til at vurdere og styrke. F.eks. vurdering af skalérbarheden i virksomhedens forretningsmodel, adgang til kapital, kompetenceniveau, bestyrelsens strategiske prioriteter m.v.. Men viljen – forstået som motivation, er langt sværere at forholde sig til. Ofte omtales dette som at virksomheden skal ‘brænde for det’ eller have ‘dét i sig’. Ganske ofte kan vi konstatere, at en betydelig del af en potentiel målgruppe for et projekt er smittet af det såkaldte ‘BMW-syndrom’, der er et klassisk udbredt fænomen blandt virksomhedsledere, der har opnået deres umiddelbare mål om succes, har fået mættet den største appetit, og derfor ikke er interesseret i nye risikable udviklingsprojekter. Det vil sige: BMW’en holder allerede i garagen – og der skulle den helst blive ved med at holde. Derfor er det vores erfaring, at virksomhedsledere som en del af vurderingen af deres ‘vilje til vækst’ skal være i stand til at stille nye konkrete mål, de ønsker – eller helst brænder for – at nå. Og i denne forbindelse er det vigtigt, at målene ikke bliver opstillet for virksomhedslederne, men at de selv stiller dem.

MISUNDELSE (so ein Ding muss ich auch haben). “Hvis naboen har fået et udbytte, kan jeg måske også få det” synes at være et udbredt rationale hos SMV’er. Men selvom one-size sjældent ‘fits all’, er der noget om snakken. Derfor ser vi ofte, at konkrete succeshistorier er et godt redskab til at præsentere virksomhedsledere for, hvordan erhvervsfremmeindsatser kan skabe værdi for deres virksomhed. God formidling af succeshistorier – og allerhelst fra nabovirksomhedens egen mund – virker langt mere effektivt end teoretiske forklaringer om, hvorfor projektet kan styrke virksomhedernes vækst. Derfor opfordrer vi projektoperatører til at styrke dialogen med erhvervslivet gennem løbende formidling af gode cases fra indsatserne.

Man bør ikke slippe de instrumentelle overvejelser, når nye indsatser tilrettelægges og målgruppen skal vurderes, men åbne øjnene mere for, at erhvervsfremme i høj grad handler om mennesker.


Blogindlægget er skrevet af: Morten Brunø

MOBR_jpg

Morten er evalueringsspecialist i COWI. Han indgår i projektledelsen for evalueringen af den regionale vækstindsats.

Følg Morten på Twitter: @Morten_B_B

 

 

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’/’Følg’ i nederste højre hjørne af skærmen!

Alle synspunkter udtrykt i blogindlægget står alene for bloggerens egen regning og altså ikke udtryk for holdninger hos hverken COWI A/S eller hos opdragsgiverne for Evaluering af den regionale vækstindsats.