INTRAprenørskab i danske SMV’er – erhvervsfremmesystemets næste mission

Ved Danske Regioners vækstmøde sidste år udtalte direktøren for en dansk SMV: “Det bedste grundlag for vækst i en virksomhed er, hvis alle ansatte tænker som en iværksætter”.  Denne pointe rummer en masse uudnyttet potentiale, som handler om at styrke såkaldt intraprenørskab i danske virksomheder. Det vender vi tilbage til. Vi gennemgår i dette blogindlæg tre eksisterende tilgange at styrke entreprenørskab i Danmark og foreslår en ny.

De færreste er i tvivl om, at hvis vi skal forbedre både erhvervslivets produktivitet og konkurrencedygtighed, er der et stort behov for øget innovation og entreprenørskab i danske virksomheder. Entreprenørskab nyder heldigvis stor respekt i vores samfund, men der er en uheldig tendens til at begrænse begrebet ‘entreprenørskab’ til iværksættere, der opstarter nye virksomheder. Vi er helt afhængige af disse nye iværksættere til at skabe fortsat vækst og innovation, men vi lader os begrænse i vækstmulighederne, hvis vi lægger alle æggene i deres innovative kurv.

Tre overordnede tilgange til at fremme entreprenørskab vinder frem for tiden, men der er formentlig behov for at supplere med en fjerde:

1) Undervisning i entreprenørskab på uddannelsesinstitutioner. Over de seneste ti år er der sket en markant stigning i antallet af elever på både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, som har modtaget undervisning i entreprenørskab (læs mere). En del af disse indsatser er støttet under EU’s Socialfond (prioritet 1b), og de bidrager med at styrke entreprenørskab og etableringsraten for iværksættere i Danmark på længere sigt. Men der er også behov for en indsats på et kortere sigte.

2) Undervisning af iværksættere fokuserer netop på at ruste nye iværksættere til at kvalificere deres forretningsidé, skabe en bæredygtig forretningsmodel og undgå banale fejl ifm. budgetter, lovgivning, logistik osv. I mange tilfælde får iværksætterne hjælp til at indtænke skalering, internationalisering og digitalisering i deres forretningsmodel, mens andre gennem undervisningen opnår en erkendelse af, at forretningsideen ikke er holdbar og derved sparer en anseelig mængde tid og penge ved at ‘fail’e fast’. Disse indsatser, der både bidrager skalering og til at styrke overlevelsesraten blandt iværksættere, finansieres også under EU’s Socialfond (prioritet 1a).

3) Etablerede virksomheders tilknytning af iværksættere. Fælles for de to førstnævnte tilgange er, at de ikke direkte bidrager til at styrke innovationen i vores eksisterende virksomheder. Derfor ser man flere forsøg fra etablerede virksomheder på at tilknytte iværksættervirksomheder, så de kan disrupte sig selv frem for at blive det af andre, nye virksomheder. Det kan enten være ved at investere i iværksættere med nye innovative forretningsmodeller eller produkter (corporate venturing); ved at udstationere sig i iværksættermiljøer som f.eks. LeoPharma har gjort i Silicon Valley; eller ved selv at etablere inkubationsmiljøer i virksomheden, som man inviterer iværksættere fysisk ind i jf. blandt andet Tryg Forsikrings ‘The Camp’, Danske Banks ‘The Hub’ eller som Danfoss  med flere tidligere har gjort med diverse ‘co-working spaces’, ‘inkubatorer’ eller ‘innovation labs’. Men dette er sjældent muligt for SMV’er, og hvor meget bidrager dette til at få alle virksomhedens ansatte til at tænke som iværksættere?

4) Undervisning af virksomhedsansatte i entreprenørskab. De fleste virksomheder ville vinde på, hvis deres ansatte havde bedre kompetencer og værktøjer til at forholde sig skabende og kreativt til deres arbejde; at omsætte ideer og tanker til handling; bedre kendte deres mulighedsfelt for innovation; og havde større tro på at kunne være medskabere i deres daglige virke. Dette er i øvrigt nogle af de centrale formål med entreprenørskab på uddannelsesinstitutioner (læs mere). De fleste af de offentligt støttede indsatser for kompetenceudvikling af arbejdsstyrken omhandler uddannelse i procesoptimering, certificeringer, salgskurser m.v. Men vi ser et kæmpepotentiale for i højere grad at sætte fokus på undervisning i entreprenørskab blandt ansatte i virksomheder. Undervisningsredskaberne og succeshistorierne findes allerede. Finansieringen kunne blandt andet findes ved at skabe målrettede programmer under EU’s Socialfonds prioritetsakse 1: ‘Vækstrettet Kompetenceudvikling’. I denne forbindelse vil det dog i praksis ofte være en begrænsning, at de pågældende kompetencer skal være beskrevet som et behov i virksomhedens vækststrategi, for at være støtteberettiget. Derfor skal der i første omgang gøres en indsats for, at virksomhedslederne kan se formålet med at dyrke de ansattes entreprenørielle kompetencer.

I vejledning af iværksættere (pkt. 2) fokuseres der ofte på at tilføre basale forretningskompetencer (budgetlægning, jura, markedsføring, salg) til mennesker med entreprenante forretningsideer. Omvendt, er disse kompetencer og processer er allerede på plads i etablerede SMV’er. De fleste kunne dog drage nytte af at udbrede et iværksætter-mindset blandt de ansatte. Her er en opgave for erhvervsfremmesystemet.


Blogindlægget er skrevet af: Martin Aage Welzel og Morten Brunø

MAWL2017_portræt2.JPGMOBR2Martin og Morten udgør projektledelsen for evaluering af den regionale vækstindsats, der med afsæt i evalueringer af flere end 250 erhvervsudviklingsprojekter fra hele landet i perioden 2014-2020 skal indsamle erfaringer om erhvervsudvikling. Følg dem på Twitter: @martinwelzel og @Morten_B_B

Husk at følge vores blog om Regional Vækst ved at trykke ‘Follow’ i nederste højre hjørne af skærmen!

Alle synspunkter udtrykt i blogindlægget står alene for bloggerens egen regning og altså ikke udtryk for holdninger hos hverken COWI A/S eller hos opdragsgiverne for Evaluering af den regionale vækstindsats.