Om denne blog

Denne blog udgives som led i COWIs evalueringer af regionale erhvervsudviklingsprojekter. Alle synspunkter og udsagn er for forfatterens egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis regionernes eller Erhvervsstyrelsens egen holdning.

COWI vil over de næste 5 år stå i spidsen for evalueringer af op mod 300 offentligt støttede vækstskabende initiativer, fortrinsvis regionale indsatser.

Initiativerne dækker projekter inden for bl.a. grøn omstilling, iværksætteri, klyngedannelse, samarbejde mellem erhvervsliv og vidensinstitutioner, kompetenceudvikling og teknologidreven udvikling. De vil tilsammen udgøre en samlet finansiering på omkring 6 milliarder kroner i perioden 2014-2020.

Arbejdet med evaluering af vækstindsatsen tager afsæt i en ambition om at realisere så meget af indsatsernes effektpotentiale som muligt ved at sætte fokus på indsatsernes implementering, fremdrift og potentiale for vækst. Det særlige ved opgaven er endvidere arbejdet med undersøge, hvorledes de mange indsatser kan forbedres. Her er COWIs opgave således at rådgive det enkelte initiativ, dels ved at trække på vores mange erfaringer på området, dels ved at stille et digitalt hjælpeværktøj til rådighed, som rummer COWIs konkrete erfaringer og anbefalinger fra 170 tidligere initiativer evalueret af COWI.

Med en samlet kontraktsum i perioden på op til 24 millioner er dette en af de absolut største samfundsfaglige evalueringsopgaver nogensinde gennemført i Danmark.

Kontakt:

Martin Welzel, projektleder, mawl@cowi.dk, twitter